N.NEKRASOV’UN “RUSYA’DA KİMLER İYİ YAŞAR” DESTAN ŞİİRİNDE RUS KÖYLÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : RUS EDEBİYATI
Number of pages: 73-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rusya’da 1861 yılında serflik sisteminin kaldırılması, çok önemli tarihi bir sürecin başlangıcı olur. Bu tarihte, yaklaşık 300 yıl boyunca süren köle-efendi düşüncesi yıkılacak ve yerine de kendi topraklarını ekip biçebilecek bir köylü sınıfı oluşacaktır. Ancak Rus köylüsünün ekonomik ve toplumsal açıdan özgürlüğü için gerçekleştirilen sistem değişikliği tam anlamı ile amacına ulaşamaz. Serflik sisteminin kaldırılması Rusya’da, siyasi ve ekonomik politikayı da değiştirir. Dolayısıyla yeni sistem, yaşamın bir ifadesi olarak düşündüğümüz edebiyatın da belli başlı teması ve sorunu haline gelir. Söz konusu dönemin şair ve yazarı N.Nekrasov’un eserlerinde de temel tema, Rus halkıdır. Şair eserlerinde, kendi halkının sıkıntılarını dile getirmeye çalışır. Birçok şiirinde Rus köylüsünün değişmeyen fakirliği ve kötü yaşam şartları gibi sorunları dile getirir. Bu şiirleri arasında “Rusya’da Kimler İyi Yaşar” şiiri ayrı bir öneme sahiptir. Nekrasov bu şiirine, 1860 yılının ortalarında başlayıp ölüm yılı olan 1875 yılına kadar devam eder. Şairin bu eseri, bitmeyen destan-şiiri olarak nitelendirilir. Bu adlandırma, Rus köylüsünün geçmişten bu güne yaşadıklarının kompozisyon ve figürler açısından oldukça geniş kapsamlı anlatımından ileri gelir. Bu çalışmada N.Nekrasov’un “Rusya’da Kimler İyi Yaşar” adlı destan-şiirinde, Rus halkını nasıl anlattığı ve Rusya’da kimlerin mutlu ve iyi yaşadığına dair düşünceleri çoğulcu yöntem kullanılarak irdelenecektir. Anahtar kelimeler: Serflik sistemi, Rusya, Rus Köylüsü, Rus Halkı

Keywords

Abstract

The decline of Serfdom in Russia in the year 1861 became a beginning point for a very important historical period. In this time, the slave-master belief that had been around for approximately 300 years would come to end only to be replacedbytherise of the villager class who would farm their ownland. However, the change in system aiming to give economical and societal freedom to Russian villagers never completely reached its goal. The decline of serfdom led to both political and economic changes in Russia. Therefore, the new system became a the meand problem for what is believed to be an expression of life: literature. The main theme in the writer and poet N. Nekrasov’s works in this time period is the Russian public. The poet aims to express his own public’s problems in his works. In many of his poems, he expresses the non-changing difficulties and the poverty of the Russian villagers. Amongs these poems, the poem “Who is Happy in Russia” has great importance. Nekrasov works on this poem beginning in the middle of the year 1860 until the end of 1875, the year he passed away. The poet’s poem is referred to as the non-ending epic poem. It was named so due to the composition of the life of the Russian villagers from the past till the present and the wide expression of the figures present.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics