ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ DIŞI AMAÇLARLA İNTERNET KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : MEDYA İLETİŞİM
Number of pages: 213-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyerinde iş dışı internet kullanımı günümüzde hem şirketler, hem de çalışanlar açısından göz ardı edilemez bir gerçektir. İşverenler bu konuda şirket kaynaklarının kötüye kullanımı, şirket ağlarının zarar görmesi ya da verimliliğin azalması gibi endişeler taşırken; yoğun çalışma saatlerinden dolayı şahsi bazı işlerini iş saatlerinde internet üzerinden halletmek ya da iş stresinden ve yoruculuğundan kısa aralarla uzaklaşmak isteyen çalışanlar ise, bu durumu bir hak olarak görmektedirler. Bu araştırmanın amacı özel sağlık kuruluşlarında çalışanların işyerinde iş dışı internet kullanım sıklığının belirlenmesi ve işyerinde iş dışı internet kullanım sıklığının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Araştırma, Eylül 2016’da İstanbul ve Yalova illerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda özel sağlık kuruluşlarında iş dışı internet kullanım sıklığının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç sağlık kuruluşları için istenilen bir durumdur. Yine araştırma sonucunda işyerinde iş dışı internet kullanım sıklığının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve görev gibi demografik özelliklere göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Non-work related Internet use at work is an unignorable reality for both companies and employees of today. Whereas employers worry that the company resources will be abused, the company network will get damage or the productivity will decrease; employers who want to do some of their personal tasks via Internet because of long working hours, or those who want to get away from the stress and exhaustion of their work via short breaks consider non-work related Internet use as a right. This study aims to determine the frequency of non-work related Internet use of the employee in private healthcare organizations, and to reveal if non-work related Internet use at work differs with regard to specific demographic features. The current study has been done in Istanbul and Yalova, in September 2016. Results of this study demonstrate that the frequency of non-work related Internet use at work is low in private healthcare organizations. This is a desired result for healthcare organizations. Also, this study found that non-work related Internet use at work does not differ in accordance with gender, age, marital status, education, and position.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics