BAUDELAİRE'İN YOKSULLARIN GÖZLERİ VE NECATİGİL'İN CAMGÖZ İSİMLİ ŞİİRLERİNDE GÖZ ÜZERİNE KURULU SÖYLEMLER

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Şiir incelemesi
Number of pages: 62-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biz, bu çalışmada, Baudelaire'in ve Necatigil'in seçili şiirlerinde şiirsel söylemin işler bileşeni göz'e yüklenen anlamları çözümlemeyi deneyeceğiz; Baudelaire gibi, Necatigil'de şiir tekniği açısından çoğu kez yadırgatıcı, sarsıcı veya anlık imgeler yaratır; bu yaratımda, kullandığı dilsel teknik, söz ya da söz öbekleri arasında çeşitli bağıntılar kurulmaktadır. Çalışmanın ana ereği şiir dilinin göz üzerine kurulu bağlam haritasını yorumlamak ve şiirde göze yüklenen karşılıkları resimli şiir tanımı üzerinden tartışmaya açmaktır.

Keywords

Abstract

In this work, we studied the discourses established on the "eye" in poems of Baudelaire and Necatigil. In a sense, we will try to analyze the meanings attributed to the eye, functional element of poetic discourse in the selected poems of both studied poets. As Baudelaire, Necatigil also creates most often images unusual, shocking or momentary. The essential objective of this work is to determine plan of route and to open the way to the discussion about the definition of illustrated poem.This may also define the eyes reading in the cognitive structures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics