SLOVENYA VE TÜRKİYE’DEKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : KADIN GİRİŞİMCİLİK
Number of pages: 352-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde birçok ülke için kadın girişimciliği çok önemlidir. Kadın girişimciliği ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kadın girişimciliğiyle kadınların özgüveni gelişmekte ve işlerini iyi şekilde yönetebilmekte ve kendilerini daha iyi geliştirmeye yönelik bilgi sahibi olmaktadırlar. Buna ek olarak; yoksullukla mücadele için de kadın girişimcilik faaliyetleri önemlidir. Kadın istihdamı artmakta ve kadınlar günlük ve sosyal hayatta daha iyi duruma gelmektedirler. Bu çalışmanın amacı; Slovenya ve Türkiye’deki kadın girişimciliğini incelemek ve karşılaştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi yöntemi ve ikincil ve birincil verilerden elde edilen derleme yöntemidir. Farklı resmi ve profesyonel olarak hazırlanmış ikincil kaynaklar ve ana mülakat verileri kullanılmıştır. Bu çalışma içerik analizi ve derleme metodlarını kullanarak kadın girişimciliğinin özelliklerini ve farklılıklarını ayrıntılı olarak Slovenya ve Türkiye’de ele almakta ve literature katkıda bulunmaktadır. İlk kısımda giriş, ikinci kısımda kadın girişimciliği, üçüncü kısımda Slovenya ve Türkiye’de kadın girişimciliğini karşılaştırma ve dördüncü kısımda araştırmaya yer verilmiştir. En son kısımda elde edilen sonuçlara yer verilmektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays women entrepreneurship is very important in so many countries. Women entrepreneurship can help economic growth in a country. By the help of the women entrepreneurship, women can get self-confidence and they can manage their work well and can get knowledge about how to develop themselves better. In addition to this; for struggling with poverty women entrepreneurship activities are also important. Women employment increases and women have better position in their daily and social life. Aim of the study is analyzing and comparing women entrepreneurship in Slovenia and Turkey. Research methods were content analysis and compilation method of secondary and primary data. Different governmental and professional published secondary sources and primary interview data were used. This study contributes to literature by analyzing the differences and properties of women entrepreneurship in Turkey and Slovenia by using content analysis method and compilation method with more details. First part is about introduction, second part is about women entrepreneurship, third part is about comparing women entrepreneurship in Slovenia and Turkey and at the fourth research is given. The last part is about conclusion and results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics