KIRIM HARBİNDE İZZEDDİN ŞİR(YEZDANŞİR) İSYANI VE DIŞ MÜDAHELELER

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 148-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 1855’de Kırım Harbi sırasında Osmanlı topraklarında çıkan İzzeddin Şir(Yezdanşir) isyanı ve bu isyana dışarıdan gelen müdahaleler analiz edilmeye çalışıldı. Kırım Harbi devam ederken Rusya, İran’ı da kullanarak Osmanlı Devleti’nin doğu topraklarında isyan çıkararak doğu cephesinde başarılı olmayı hedeflemişti. Rus ve İran memurlarının uzun süren çalışmaları neticesinde savaşın en kritik bir döneminde Osmanlı Devleti’nin doğu topraklarında İzzeddin Şir(Yezdanşir) İsyanı çıktı. Bu isyan Osmanlı Devleti’nin doğu cephesinde başarısız olmasına neden olurken, Rusya’nın Paris Antlaşmasında durumunu güçlendirdi.

Keywords

Abstract

In this study, It was aimed to analyze (the) İzzeddin Şir(Yezdanişir) Rebellion occured during the War of Crimea and the interference to it from other countries .While the War of Crimea was continueing, Russia aimed to be successful in the Eastern fronts by causing rebellions in the eastern regions of the Ottoman Empire, using Iran too. As a result of long efforts of Russian and Iranian officers , İzzeddin Şir(Yezdanşir) Rebellion started in the eastern regions of the Ottoman Empire during the most critical phase of the war . This rebellion both led the Ottoman Empire to be unsuccessful in the eastern front and strengthened the position of Russia in Paris Pact.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics