İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ: HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 405-417
Year-Number: 2016-31

Abstract

Teknolojik, ekonomik ve sosyal şartların değişerek rekabetçi piyasa koşullarını giderek zorlaştırdığı günümüz şartları, tek sabitin değişmek olduğu bir çevreye neden oluşmuştur. Bu çevrede hayatta kalma mücadelesi veren tüm işletmeler ancak mevcut değerlerinin farkında olarak ve bu değerlerini değişime uyum sağlama yönünde kullanarak başarılı bir değişim süreci gerçekleştirebilirler. Bu çalışmada uyum sağlanamaması halinde işletmeleri altüst edebilen değişim olgusunun ne olduğu açıklanarak, planlı değişim modeli ve aşamaları değerlendirilmiştir. Ayrıca zorlu piyasa koşulları nedeniyle değişim rüzgârlarına hatta fırtınalarına maruz kalan havacılık sektöründe yer alan havayolu işletmelerinden British Airways ve Lufthansa AG’nin hayatta kalabilmelerinin şartı olan değişime yelken açma kabiliyetleri ve değişim sürecini nasıl planlayıp uygulamaya geçirdikleri incelenmiştir. Aynı zorlu şartlarda hizmet vermeye çalışan ülkemiz havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları A.O.’nun da geçmişten gü

Keywords

Abstract

Today’s competitive market conditions are getting more difficult to handle due to the impact of technological, economic and social change. These changing conditions cause an environment where the only constant is change. All businesses are struggling to survive in this environment, but being aware of their current value, they can perform a successful change process to adapt toward the change direction by using these values. This study describes changes that may upset the business in case of failure to adjust and assesses the planned change model and its stages. It has also been analyzed British Airways, Lufthansa AG and Turkish Airlines’ sailing capabilities through the changing winds and how to do plan and to implement the change management process which is essential to survive in a challenging market conditions like aviation sector.

Keywords