OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA OTELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 129-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otel işletmelerinin gereksinim duyduğu iş görenlerin belirlenmesi; otel işletmesinin boyutu, sahiplik durumu, konuk hizmet politikası ve konuk potansiyeli, hizmet olanaklarının türü ve dağılımı, iş görenlerin kalitesi, örgüt biçimi, iş görenlere sağlanacak ekonomik ve sosyal haklar gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin, istihdam politikası oluşturulurken değerlendirilmesinin büyük yararı vardır. İş gören bulma, seçme ve işe alma, iş görenin hangi kanallardan ve nasıl alınacağı, iş gören seçiminde hangi usullere uyulacağı konularını kapsayan bir süreçten oluşmaktadır. İşe alma süreci, ön çalışmalar, insan kaynağını bulma ve seçme, işe yerleştirme gibi çalışmalardan oluşan faaliyetlerin toplamı olarak tanımlanabilmektedir. Çalışma sonucuna göre otel işletmelerinde iş gören alımına genel müdür veya insan kaynakları müdürünün daha çok karar verdiği ve onları departman müdürlerinin takip ettiği görülmektedir. İş gören temininde dikkate alınan kriterler açısından 3,4,5 yıldızlı ot

Keywords

Abstract

Determining the employees needed by hotels depends on factors such as the size, ownership status, guest service policy and guest potential of the hotel, type and distribution of service facilities, quality of employees, form of organization, economic and social rights that will be provided for the employees. Evaluating these factors is of great benefit while creating employment policies. Finding employees consists of a process covering selecting and hiring, from which channels and how the employees will be hired, which procedures will be implemented while selecting employees. The hiring process might be defined as the sum of activities consisting of works such as preliminary studies, finding and selecting human resource and job placement. According to the study results, it is observed that employee recruitment in hotels is mostly decided by general manager or human resources manager and they are followed by department managers. There are not any significant differences amo

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics