EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 198-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel adalet literatürde çok popüler bir konu olmuştur. Bu konuda birçok farklı araştırmacı tarafından araştırmalar yürütülmüştür. Bu araştırmada, örgütsel adalet algısı ve eğitim durumu arasındaki ilişki Örgütsel Adalet Algısı ölçeği kullanılarak incelenmiştir (n=442). Yapılan analizler sonucunda eğitim durumuna göre gruplar arasında örgütsel adalet algısına ilişkin görüşlerde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Organizational justice has been a very popular subject in literature. Many research has been conducted on this specific area by different researchers. In this research, the relation between organizational justice perception and education level is surveyed by using Justice Scale (n=442). The analysis determined that there was a statistically significant difference in organizational justice perception between the different education levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics