ÇETİN BİR İDDİA: “LOKMAN İLE BAHS”E GİREN ŞAİRLER

Author:

Number of pages: 171-179
Year-Number: 2016-31

Abstract

Hakkında çok çeşitli rivayetler bulunan Lokman Hekim, İslamiyet’in etkisindeki ilk üründen günümüz şiirine kadar Türk edebiyatının bütün sahalarında metinlerdeki yerini korumuş, şairlerin pek çok farklı anlam zenginliği oluşturmalarında yararlandıkları bir mazmuna dönüşmüştür. Farklı isimlerle Yunan, Arap ve Türk kültüründe önemli bir yer tutmuş olan Lokman Hekim, Kuran-ı Kerim’de de hikmet sahibi bir şahsiyet olarak övülmüş, ilmi ve hekimliğiyle özellikle

Keywords

Abstract

Luqman The Wise who has so many rumors about him, has kept his positions in all Turkish lirerature texts from the first product that under the influence of İslam to current poetry, has been in verse that poets have benefited from him to creat multiplicity of meanings. Luqman The Wise who has an important role in Greek, Arabic and Turkish cultures with different names, was praised as a wisdom personality in Quran, became a mythical motif with his wisdom and physician that almost every poet dealed especially in Ottoman Divan poetry. In this study, the comparison of any concept or situation that was praised in poems of

Keywords