G-20: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2016-31
Number of pages: 160-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, G-20 ülkeleri hakkında teorik bilgi vermek ve şimdiye kadar yapılan zirveleri değerlendirmektir. Grubun temeli 1975 yılında Fransa’da atılmıştır. Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları topluluğu olan G-20 ülkeleri, dünya ekonomilerindeki istikrarsızlıklara çözüm bulma ortak amacını taşımaktadırlar. Bu bağlamda özellikle 2007’de başlayıp 2008’de ivme kazanan Amerikan kaynaklı küresel kriz sonucunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Acaba gerçekten tarafsız olarak bütün ekonomilere eşit davranılıyor mu? Bu soruya evet demek son derece zordur. Çünkü bugün uluslararası ekonomik örgütlere bakıldığında, bunun pek de uygulanabilir olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Örneğin, GATT’a uyuluyor mu? Korumacılık kalktı mı? Birleşmiş Milletler yansız davranabiliyor mu?... Bütün bu soruların ışığında çalışmanın odak noktasını

Keywords

Abstract

This study aims to provide information about the countries involved in the G-20 summit and to discuss the value of the work they have completed as part of it up until this point. The group was founded in France in 1975. The finance ministers and banking leaders partaking in the G-20 summit have the common goal to find a solution for the current instability present in the world economy. In this context, as a result of the US-based global financial crisis which began in 2007 and gained momentum in 2008, studies in the field have intensified. Has their truly been an impartial treatment of all national economies? Are the conditions of GATT being complied with? Has protectionism been upheld? Can the United Nations behave impartialy? With these questions in mind, this study will focus on the value of the work completed at the last G-20 summit in Turkey.

Keywords