III.ABDURRAHMAN VE OĞLU HAKEM EL MUSTANSIR DÖNEMLERİ’NDE ENDÜLÜS’TE İLİM (H. 300-366/M.911-977

Author :  

Year-Number: 2016-31
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 145-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz.Muhammed(S.AV)’e İslam dini tebliğ edildiğinde ona verilen emirlerden biri de İslamiyeti olabildiğince çok insana ve geniş topraklara yaymasıydı. Bu doğrultuda Hz. Muhammed(S.A.V) döneminden başlamak üzere Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler ve daha sonra İslamiyeti kabul eden Türk Devletleri İslamiyetin Cihad fikrini benimseyerek İslamiyeti korumayı ve çok sayıda insana ulaştırmayı hedeflerine koyarak politikalar üretmişlerdir. İslam fütühatının başlamasıyla birlikte kısa zamanda İslamiyet geniş topraklara yayılmaya başlamıştır. Bu fetihlerin en önemlilerinden biri de Afrika’da yapılan fetihlerdir. Emeviler döneminde Afrika’nın Mağrip denilen Fas, Cezayir, Tunus gibi önemli bölgelerine hakim olan Müslümanlar Vizigotların hüküm sürdüğü İspanya’ya geçerek orada güçlü bir siyasi varlık kurmaya muvaffak olmuşlardır. Müslümanlar siyasi varlıklarının yanı sıra İspanya’ya başta adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları yerleştirirken bölgede yaşayan farklı etnik köken ve farklı dinden

Keywords

Abstract

The Prophet Hz.Muhammed(S.AV) tried his best to convey the message of Islam religion everywhereand to all people as much as possible as commanded by Allah.Based on that and for the sake of conveying the message and instructions of Islam in all aspects of life, threeperiods of Islamic caliphate have existed after the prophecy of our prophet Hz.Muhammed(S.AV). These periodsare Umayyad, Abbasid, and Ottoman Caliphates which all have adopted the idea of Jihad for spreading and safeguarding the message of islam as well. With the start of Islamicconquests, islamstarted to spread and gain a wide acceptance in a short time. One of the most important conquests of Islam was that achievedin Africa duringthe Umayyad caliphate periodwhich resulted in the conquest of Morroco, Tunisia and Algeria and extended to Spain after the defeat of Visigoths by Muslims and the establishment of a powerful Islamic state in Spain. As a result of the powerful political existence of Muslims in Spain and also because

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics