NİHÂL ATSIZ HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Author:

Number of pages: 378-394
Year-Number: 2016-31

Abstract

20. yüzyıl Türk târihinde yer edinmiş olan târihçi, dilci, edebiyatçı ve fikir adamı Nihâl Atsız çok yönlü bir kişiliğe sâhiptir. Onun bu çok yönlü kişiliği, çeşitli açılardan incelenmesine imkân vermiştir. Nihâl Atsız hakkında yapılmış çalışmaları listeleyen bir literatür denemesi şimdiye dek yapılmamıştır. Atsız’la ilgili doğrudan veyâ dolaylı olarak yapılan çalışmaları toplayarak oluşturduğumuz bu bibliyografya geniş bir araştırma faaliyetinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Tespit ettiğimiz çalışmalar kitap, tez, makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi olarak türlerine ayrılmıştır. Nihâl Atsız ile ilgili hazırladığımız bu toplu kaynak kataloğu ile hem bundan sonraki araştırmacılar için bir kolaylık sağlamak hem de daha önce dikkat çekilmemiş alanları görerek oralara yoğunlaşmalarına katkı sunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Historian, man of letters, linguist and intellectual Nihâl Atsız, who has a significant place in in the 20th century Turkish history, has a versatile personality. Her versatile personality has caused her to be studied from many perspectives. Literature experiment focusing on the studies related to Nihâl Atsız has not been conducted yet. This bibliography which is comprised by gathering studies related to Atsız directly or indirectly was created as a result of an extensive research. The studies are categorized as books, thesis studies, articles, declerations and encyclopedia. The catologue, which acts as a complete source for Nihâl Atsız, aims to help researchers and focus on areas which have not been studied before.

Keywords