FARKLI DİLLERDE BİR ÜYELİ CÜMLE YAPISI

Author:

Number of pages: 364-370
Year-Number: 2016-31

Abstract

Bu makale, farklı dillerde tek üyeli cümlelerin yapısal anlamsal özelliklerine adamıştır. Makalede bir üyeli cümlelerin türleri, bunların kullanım özellikleri ve farklı dillerde bu tür cümlelerin vugulanımı araştırılmıştır. Şahıssız cümleler isimler olmadan tek üyeli cümle türüdür. Bu yazıda belirli ve belirsiz cümlelerin pratik ve gramer özellikleri anılmasıkla beraber ayrıca, yazılı ve sözlü konuşmalarda hem de isim ve fiil olmadan tek üyeli cümlelerin sık kullanımı da ele alınmıştır. Makalede farklı dillerde ve farklı ulusal edebiyatlarda örneklere atıflar yapılmış, onların benzerleri sunulmuş ve farklılıklar da incelenmiştir. Sonuçta aşağıdaki sorgiya gelinmektedir: şahıssız cümleler tüm dillerde mevcuttur, ancak yapı ve kullanım sıklığına hem de farklı özellikleri de bulunmaktadır, bunu gözardı edemeyiz.

Keywords

Abstract

This article is dedicated to structural-semantic peculiarities of one-member sentences in different languages. In the article the kinds of one-member sentences, the peculiarities of their usage and the sense of such sentences in different languages. Impersonal sentences are the kind of one-member sentences without nouns. In this article the practical and grammatical peculiarities of definite and indefinite sentences. Besides, the frequent usage of one-member sentences without nouns and verbs both in written and oral speech. In the article the samples in different languages and from different national literatures are presented, their similar and differences are studied also. While investigation following conclusion is come: impersonal sentences exist in all languages, but have different peculiarities both in structure and frequency of usage.

Keywords