ZEHİR ZIKKIM BİR YAŞAM: ZIKKIMIN KÖKÜ

Author:

Number of pages: 117-133
Year-Number: 2016-31

Abstract

Türk edebiyatının önemli romancılarından olan İzgü, toplumsal sorunları mizah ve ironiyle dile getiren önemli sanatçılardandır. Onun eserleri için toplumu yansıtan bir aynadır demek mümkündür. Eserlerinde insan sevisini ve güldürmeyi temel alan yazar, argo ve küfre başvurmadan düşündürmeyi ve eğitmeyi başarır. Okuyucunun davranışlarını, gülünçlüklerini onun yazdıklarında bulması, eserlerinin çok okunmasının sağlayan nedenlerdendir. Her fırsatta halkın sorunlarını ve yaşamın gerçeklerini konu edinen İzgü, geçim sıkıntısı çeken insanların hayatlarını, gecekondu insanlarının yaşam mücadelesini ve küçük memurların yaşadığı sorunları dile getirir. Küçüklüğünden itibaren Adana sokaklarında çalışmak zorunda kalan yazar, farklı insanları tanıma ve gözlemleme fırsatı bulur. Çukurova’da pamuk toplayan işçileri, sokak satıcılarını, gecekondu mahallelerindeki insanları ve küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocukları romanlarında anlatılır. Hayatından hareketle, yoksulluğu dile getiren İzgü, zor

Keywords

Abstract

İzgü, one of the important novelists of Turkish literatüre ia one of the important artists expressing the problems of the society through humour and irony. It is possible to say that his works are mirror reflecting the society. The author who focuses on human love and humour manages to puzzle and educate without using slang and swearing. One of the reasons of being popular is that it is possible for the readers to find their behaviours and funny things in what he has written. İzgü who writes about the problems of the society and the facts of life expresses the the lives of people who have financial hardships, their life struggles and the problems the clerks have. Te aurhor who has had tol ive in the streets of Adana since childhood, he has had chance to know and observe people. He tells about the workers picking cotton in Çukurova, Street vendors, people of the suburbs and the children who had to work in small ages. İzgü who expresses the poverty based on his life tries to Show how p

Keywords