ÖZKER YAŞIN’IN ŞİİRLERİNDE DESTANLAŞTIRILAN TARİHİ KAHRAMANLAR VE OLAYLAR

Author:

Number of pages: 107-116
Year-Number: 2016-31

Abstract

Özker Yaşın, Kıbrıs Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. Ada’da yaşanan tüm çalkantılı dönemlere şahit olmuş yazarın eserlerinde, bu olayların yansımalarını görmek mümkündür. Özellikle, şiir alanında ortaya koyduğu eserlerde, Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarını, acılarını, özlemlerini, Anavatan’a olan minnettarlığını canlı sahnelerle anlatan şair, Kıbrıs Türk şiirini bu özellikleriyle yeni bir boyuta taşımıştır. Yaşın’ın şiirlerinde bir Akdeniz havası esmektedir. O, çocukluğu Türk- Yunan mücadeleleri arasında geçmiş bir Kıbrıslı Türktür. Şiirlerinde zaman zaman Ada’nın mis kokulu yaseminlerini hatırlarken, zaman zaman da şehit düşen askerleri yad etmektedir. Edebiyatın ve edebiyatçının yaşadığı toplumdan ve olaylardan etkilenmesi kadar doğal birşey yoktur. İşte Yaşın’ın da şiirlerinde böyle bir tematik zenginlik görülmektedir. Yaşın, bu acı olaylara şahit olmuş bir sanatçı gözüyle, yaşananları, tarihteki önemli olaylar ve büyük kahramanlarla yeniden canlandırmıştır. Türk tarih

Keywords

Abstract

Özker Yaşın is one of the prominent authors of Northern Cyprus Turkish literature. In the works of this poet, who has witnessed all politically volatile periods of the Island, one can easily see the reflections of all these incidents. Especially, in his poetry, the poet depicts with live scenes, the years of struggle of Turkish Cypriot , their agony, longings and their gratitude to Turkey, and brought a new dimension to Turkish poetry with these new features. Yaşin’s poetry focuses also on some kind of a Mediterranean issues. He is a Cypriot Turk whose childhood was spent amidst Turkish-Greek conflicts. In his poems, he sometimes remembers the jasmines of the Island with their amazing odor and sometimes memorializes the martyrs. There’s nothing more natural than literature and a man of letters to be influenced by the society he lives in and the events that take place in that society. And Yaşın’s poems carry such thematic rich content.

Keywords