KÖŞELENME TEKNİĞİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE VE TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-31
Number of pages: 91-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı aktif öğrenme tekniklerinden “köşelenme”nin 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma beceri ve kaygılarına etkisini belirlemektir. Nicel araştırma metodolojisinin uygulandığı araştırmada ön-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Van Merkez Dumlupınar Ortaokulu’nda öğrenim kırk altı 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Uygulamalar sonunda, deney grubunda uygulanan köşelenme tekniğinin kontrol grubunda uygulanan Türkçe Öğretim Programı etkinliklerine nazaran öğrencilerin Türkçe konuşma becerisi başarısı üzerinde çok daha etkili olduğu görülmüştür (p: ,000 ˂ 0,05; t: ,899). Ayrıca köşelenme tekniğinin kontrol grubunda uygulanan etkinliklere nazaran öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir (p: ,000 ˂ 0,05; t: -11,209). Bu sonuçlar, aktif öğrenme tekniklerinden “köşelenme”nin öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişt

Keywords

Abstract

The objective of the present study is to determine the effect of one of the active learning techniques, “diagonalization” on Turkish verbal skills and anxieties of 7th grade students. In the study where quantitative research methodology was used, pretest-posttest experimental design with control group was utilized. Study group included forty-six 7th grade students who were attending Van Central Dumlupınar Middle School in 2015-2016 academic year. Pretest-posttes data were analyzed with parametric t-test statistics. The findings obtained in the study were as follows: At the end of the applications, it was determined that diagonalization technique implemented in the study group was more effective on Turkish verbal skill achievements (p: .000 ˂ 0.05; t: .899) and Turkish speech anxiety (p: .000 ˂ 0.05; t: -11.209) of students when compared to Turkish curriculum activities. These findings established that “diagonalization,” one of the active learning techniques, should be applied in p

Keywords