SÂ'ATÌ’NİN TERCEME-İ HADÌS-İ ERBA’ÌN’İNDE ARKAİK SÖZCÜKLER

Author:

Number of pages: 223-240
Year-Number: 2016-31

Abstract

Fransızca kökenli olan arkaik kelimesine Türkçe Sözlük’te iki anlam verilmiştir: 1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. Edebiyatta Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser). Edebiyatta arkaik söz ifadesi; bugün artık kullanımdan düşmüş bulunan ya da sadece ağızlarda kullanılan Türkçe kelimeler için kullanılmıştır. Sâ¡atì’nin “Terceme-i Hadìs-i Erba¡µn”i önemli bir birikime sahip arkaik sözler içerir. “Terceme-i Hadìs-i Erba’µn”in yardımıyla metnin ait olduğu dönemin söz varlığı hatta bazı gramer şekilleri arkaik unsurlar bakımından incelenip ortaya konulabilir. Bu konu çerçevesinde incelenen “Terceme-i Hadìs-i Erba¡µn” XVI. yüzyıl Türkçesinde yaşayan ancak günümüz yazı diline ulaşamamış bazı arkaik sözlere sahip olduğu için önemlidir. Bu sözler, ait olduğu devrin Türkçesinin sözcük dağarcığı ile ilgili önemli bilgiler sunar.

Keywords

Abstract

The archaic word of French origin is given two meanings in Turkish Dictionary: 1. In fine art from before the classical era. 2. Arkaizm-related literature, obsolete (written or artwork). The archaic word expression in literature; Today it has fallen out of use or contained just mouth the words used in Turkish was used for. Sâ¡atì’s Terceme-i Hadìs-i Erba¡µn, includes archaic words that has an important knowledge. Vocabulary of the period in which these texts belong to the help text of Sâ¡atì’s Terceme-i Hadìs-i Erba¡µn and even some grammatical forms can be demonstrated examined in terms of archaic elements. This topic may be inspected in the framework of the Sâ¡atì’s Terceme-i Hadìs-i Erba¡µn. Text is important because it has some words which lived in the 16th century but could not be reached contemporary literary language. These are the words of vocabulary that belongs to the era provides important information.

Keywords