DOĞADA GEOMETRİ VE HEYKEL SANATINA YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2016-31
Language : null
Konu : heykel
Number of pages: 268-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşamın her alanında olduğu gibi sanat alanında da temel kaygıları oluşturan şey insanoğlunun duygu ve düşünceleridir. Yüzyıllar önce günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğada bulunan kemik ve taş gibi malzemelere yeniden biçim kazandırarak aletler yapan insan, sonsuz kaynağa sahip olan doğadan seçtiği nesneyi, kendi özgün yorumuyla stilize etmiştir. Yaşamsal kaygıların aşılması ile insanoğlu, doğayı anlamaya, analiz etmeye başlamış ve ihtiyaçları yönünde faydalanmıştır. İnsanın büyü ve korku duyguları ile birlikte, güç ve cesaret bilinci, doğaya üstünlük sağlama yeteneğini geliştirmiş, biçimlendirme arzusunu sanatla gerçekleştirebileceğini fark etmiştir. Daha çok hayatta kalabilme kaygısıyla ihtiyaçlar için başvurulan doğa, zamanla insanların gözlemler yapabildikleri, içsel duygu ve düşüncelerine göre yorumlayabildikleri sosyal bir yaşam alanı haline gelmiştir. Devingen bir yapıya sahip olan doğa, içerisinde barındırdığı matematiksel düzen ile insanlara kaygıları doğrultusunda

Keywords

Abstract

As in every part of the life, so is in the art, what constitutes the basic anxieties are the thoughts and feelings of the human being. Years ago, man , who created tools by rede signing the tools such as bones and stones present in the nature for his daily needs , stylized with his own interpretation the object which he chose from the nature with endless source. As a result of solving the problems as to the daily needs, he began to understand and analyze the nature and began to benefit from the nature to meet his needs. Together with his thoughts of fear and magic, his strength and conscious let him develop the skill to handle the nature and then realized that he would achive this with only art. With the anxiety to live more, the nature he resorted to for the needs took the form of a life place in which he made observations and which he commented it however he wanted to analyze. The nature that has a dynamic form give geometric forms in which he could produce different patterns

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics