BİRBİRİNDEN BESLENEN İKİ KAVRAM: MEDYA VE TERÖR

Author:

Number of pages: 67-78
Year-Number: 2016-31

Abstract

Medya ve terör arasındaki ilişki, sıklıkla araştırma yapılan çalışma konularından birisini oluşturmaktadır. Bütün terör eylemlerinin ortak bir takım amaçları vardır. Bu amaçların başında ‘dikkati çekmek’ ve ‘sesini duyurmak’ gelir. Yani bir yandan topluma korku yaymak isterken bir yandan da taraftarlarına moral vermek ister. İşte bu amacına ulaşabilmek için de mutlaka kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın temel amacı da, terör medya ve toplum ilişkileri bağlamında terör olaylarının medyada yer alma biçimleri ve bunun toplum üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmektir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle terör, terörizm ve medya kavramlarını açıklanacak, sonra da terör ve medyanın karşılıklı olarak birbirlerinden nasıl faydalandıkları araştırılacaktır. Değerlendirme kısmında ise, terörle mücadelede medyanın tutumunun nasıl olması ve bu mücadelede katkılarının neler olabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The relationship between media and terror is one of the mostly studied search field. All the terrorist acts have some common purposes like gaining attention or being heard. That is, on one hand it aims to strike fear among the society on the other hand claims to give moral to its supporters. Behold to reach this aim, terror absolutely needs mass communication tools. The main aim of this study is to explore the participating form terrorist acts in media and its effect on society in the context of terror, media and social relations. To reach this aim, firstly the concepts of terror, terrorism and media will be explained, and then how terror and media take advantage of each other will be seacrhed. Some questions like the media’s attitudes toward fight against terror should be and in what extend its constributions on that fight may be is going to be answered.

Keywords