KÜLTÜREL MİRAS İLE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAVRAMLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 365-374
Year-Number: 2016-30

Abstract

Kültürel miras öğeleri tarihsel süreç içerisinde kendini gösteren, bilinçli olarak kuşaklara aktarılan unsurlardır. İnsanların sürekli olarak ilgisini cezbeden bu kültürel öğelerin çevresinde kültürel miras turizmi adında bir turizm türü gelişmiştir. Bu turizm türü diğerlerinden farklı olarak ekonomik boyutu ile değil, evrensel ve toplumsal kültür ile bütün paydaşlara yönelik sosyal faydaları ile ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda söz konusu turizm tipinin farkları ile katkıları iyi bir şekilde ortaya konularak önem kaybetmesinin önüne geçilmelidir. Bu çalışmada kültürel miras ve kültürel miras turizmi ile ilgili kavramsal çerçevelerin oluşturulması, mevcut durumunun tespiti, önemi ve katkılarının ortaya konulması amaçlamıştır. Kültürel miras ve kültürel miras turizmi kavramlarının literatürde gerekli önemi kazanması, söz konusu kavramların yanı sıra kültürel miras turizmi ile ilgili bilincin oluşturulması, kültürel miras turizminin mevcut durumunun tespiti ile koruma ve sürdürülebilirl

Keywords

Abstract

Cultural heritage elements are consciously transferred to the next generations and show themselves during the historical process. These cultural elements, which constantly attract the attention of the masses are essential ingredients of the cultural heritage tourism that develop around these elements. Unlike the other tourism types that are important in economic terms, cultural heritage tourism emphasizes universal and social culture as well as social benefits for all shareholders. In this sense, the differences of cultural heritage from other types of tourism and the contributions of this tourism type should be revealed. This study aims to develop a conceptual framework for the concepts of cultural heritage and cultural heritage tourism, to determine the existing situation and to emphasize the importance of the cultural heritage tourism. We believe that underlining the importance of the concepts of cultural heritage and cultural heritage tourism, raising awareness about the importance

Keywords