BELLEĞİN “NİSYAN”INI ANLATAN MODERNİST BİR ROMAN

Author:

Number of pages: 355-364
Year-Number: 2016-30

Abstract

Yirmi beş yılı aşkın bir süredir sanat ve edebiyat dünyası içinde olan, edebiyatın farklı türlerinde ürünler vermeyi sürdüren Murat Gülsoy, Nisyan romanını 2013’te yayımlar. Roman yazarın biçimsel arayışlarının bir yansımasıdır. Nisyan, demans hastası yaşlı bir yazarın yaşamından yüz günlük bir kesit sunar. Roman isimsiz başkişinin güncesi gibidir. O ölüme yaklaşırken yaşadığı nisyanın isyanını anlatır. Gülsoy bireyin yalnızlığını sarsıcı bir biçimde kurgu dünyasına taşır. Nisyan bir olay romanı değildir. Postmodern roman olduğu değerlendirmelerinin aksine, içerik, kurgu ve üslup bakımından modernist özellikleriyle öne çıkar. Bireyi önceleyen yazar, onu kendine özgü bir duyarlıkla ele alırken kullandığı rüya dili, bilinç akımı ve iç konuşma teknikleriyle zamanın belirsizleştiği, mekanın simgeselleştiği yapısıyla okuyucuyu zorlar. Makalede roman bu özellikleriyle ele alınarak değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Murat Gülsoy is in world of art and literature more than twenty five years. He writes on different types of literature. Nisyan published in 2013 is a reflection of the author's formal quests. Nisyan presents a cross section of hundred days of the life of an elderly author. Novel is like daily of anonymous leading role. The author carries the loneliness of the i

Keywords