DONANMA-YI OSMANÎ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ’NİN KÜLTÜREL FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2016-30
Number of pages: 474-495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Meşrutiyet (1908-1918), çok sayıda siyasi parti, cemiyet ve derneğin kurulduğu, siyasetle ilgilenen sıradan insan sayısının arttığı, şahısların kendi kaderini devletin kaderi ile bir tuttuğu ve bu sebeple devletin kurtuluşuna kafa yorduğu, eyleme geçtiği bir dönemdir. Bu dönemin derneklerinden biri de Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti’dir. Cemiyet, şahısların bağışları ile Osmanlı Donanmasına maddi destek sağlamak için 19 Temmuz 1909’da kurulmuştur. Bağış elde etmek için yürüttüğü faaliyet yelpazesinde tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri de yer tutmuştur. Arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan araştırma sonunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Cemiyet’in kültürel faaliyetlerinin, gayri-müslim tiyatro sanatçısından amatör müzisyene, üst düzey bürokrattan öğretmene, bütün toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği saptanmıştır. Bu çerçevede Cemiyet’in kültürel çalışmalarını her bir bireyin devleti kurtarmaya dönük samimi çabası olarak değerlendirmek mümkünd

Keywords

Abstract

The Second Constitutionalist Period (1908-1918) is characterized by a point of time where political parties, communities and associations were established, the number of average people interested in politics increased, people equated their own fate with that of their country and thus mulled over the salvation of the state and took action. One of the associations of this period is the National Solidarity Association of the Ottoman Fleet. The Association was established on 19 July 1909 by means of people’s donations in order to provide support to the Ottoman Fleet. The range of activities that the Association organized to obtain donation included activities of theatre, movie and concert. A research carried out based on archival documents led to important conclusions. It was understood that the cultural activities of the Association were realized with the participation of all social classes ranging from non-moslem theater artists to amateur musicians and from high ranking bureaucrats t

Keywords