YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNDE YUNAN MİTOLOJİSİNİN İZLERİ VE BİR "YOL DÜŞÜNCESİ" ETRAFINDA MEMLEKETE DÖNÜŞÜNÜN SESLERİ

Author:

Number of pages: 673-680
Year-Number: 2016-30

Abstract

Yahya Kemal'in 1903 senesinde Paris'e gerçekleştirdiği seyahat ve dokuz yıl boyunca orada karşılaştıkları, yeni bir perspektif geliştirmesini, Batı'yı yakından tanımasını, oradaki fikir hareketlerinden haberdar olmasını ve pek çok tarihçi, edebiyatçı ile tanışmasını sağlamış, böylece sahip olduğu Doğu'ya has birikimi Batı düşüncesi ile bir terkip hâline getirebilmiş ve zihnindeki pek çok taze fikirle memlekete dönmüştür. Bu çalışmanın konusunu ihtiva eden şiirlerindeki Yunan mitolojisinin izleri de onun Paris seyahati neticesinde kazandığı yeni bir bakış açısının ürünüdür. Zirâ kendisi Türkiye'ye dönünce Yakup Kadri ile birlikte bir Nev-Yunanîlik hareketi başlatmış, beyaz lisanın kullanılması ve bahr-ı sefîd havzasının kaynak olarak alınmasına yönelik görüşler öne sürmüş fakat bu hareket kısa bir müddet sonra son bulmuştur. Yahya Kemal'in bazı düz yazılarında da Yunan mitolojisinin izleri görülmesine rağmen bu çalışmada bir sınırlandırılmaya gidilerek "Biblos Kadınları", "Bergama Hey

Keywords

Abstract

Yahya Kemal went to Paris in 1903 and he has been for nine years. Therefore Yahya Kemal met lots of historian and writer and he recognized West. As a result of this, Yahya Kemal made a composition culture of Western with himself thoughts. The subject of this study, which contains traces of Greek mythology in the poems is the product of a new perspective gained as a result of his Paris trip. When Yahya Kemal returned to Turkey, he iniated Nev- Yunanilik movement with Yakup Kadri, he suggest that The Mediterranean basin should be saw as the source however this movement ended after a short period. Altough It is saw effects of Greek mythology in some of the writing of Yahya Kemal, in this study, "Biblos Kadınları", "Bergama Heykeltıraşları" and "Sicilya Kızları" were examined, the influence of Greek mythology were also detected. "Karnaval ve Dönüş", "Kar Mûsikîleri", "Madrid'de Kahvehane" such as examples of poems presented and in particular Yahya Kemal's adventure of return to homeland w

Keywords