“KONSERVATUVARDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN DİĞER SANAT DALLARINA YÖNELİK ALGISINI ÜZERİNE BİR İNCELEME”

Author :  

Year-Number: 2016-30
Language : null
Konu : Müzikoloji
Number of pages: 393-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de ilk profesyonel müzik eğitimi veren devlet konservatuvarı 10 Ocak 1917 tarihinde kurulan Dârülelhan’dır. O dönemden günümüze kadar farklı müzik alanlarında eğitim veren birçok konservatuvar açılmıştır. Ülke müzik kültürüne birçok katkı sağlayan bu kurumlar, geçmişten gelen müzik kültürümüzü gelecek kuşaklara da aktarmada büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında profesyonel müzik eğitimi alan öğrencilerin diğer sanat dallarına yönelik algılarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu çalışma ile, konservatuvar öğrencilerinin diğer sanat dallarını ne kadar tanıdığı ve profesyonel olarak müzik ile uğraşan bir öğrencinin diğer sanat dallarına ne derece meraklı ve yetenekli olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın alanında özgün ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Dârülelhan that State conservatory that the first professional music education in Turkey was founded on January 10, 1917. Conservatory which many different types of music education has been opened from that time until today. These institutions which provide a great contribution to the country's musical culture, our music culture from past transfer to future generations is of big importance. This study, students who professional music education in Afyon Kocatepe University State Conservatory was made in order to measure the perception of other arts. This study was conducted to determine how much familiar the other arts of conservatory students and a student who is professionally engaged in music how much curious and the talented the other arts In this study, survey method was used as the data collection method. It is thought that the study would contribute to the field, support original and new studies about this issue.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics