NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE SAHİP TEZLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 327-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nitel veri analizli, nitel araştırma yönteminin en önemli aşamalarındandır. Bu çalışmada nitel araştırma yapan yüksek lisans ve doktora tezleri, veri analizi türleri ve analizin farklı boyutları ile incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Verileri 2013, 2014 ve 2015 tarihli YÖK tez merkezinde yayınlanan, erişime açık 113 tezden oluşmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Tezlerin %62’si nitel, % 37’si ise karma yöntem oluşturmuştur. Veri analiz türünde en fazla rastlanan analiz türü içerik analizi (%51) ve betimsel analiz (%25) olmuştur. Veri analiz türü belirtilmeyen tezler ise %9’unu oluşturmuştur. Tezlerde birden çok veri toplama tekniğinin kullanıldığını ve yarısından fazlasında görüşme ve doküman kullanılmıştır. Tezlerin bir kısmında (10 adet tez) veri analizi açıklandığı gibi yer almamıştır. Tezlerin % 59’unda geçerlik bilgileri verilirken, % 51’inde güvenirlik bilgileri verilmiştir. Bu durumlar için

Keywords

Abstract

Qualitative data analysis is one of the most important stages of qualitative research method. In this study, PhD and masters’ theses were investigated thoroughly from the point of their data analysis parts and different aspects of the analysis. Therefore, document analysis was used in this study. Data were composed from the 113 accessible theses published at Higher Education Board web site in years 2013, 2014 and 2015. More than one data collecting technique was used in theses and in more than half of them interview and document collecting were used. While validity information is given in 59% of the theses, reliability information is given in 51% of the theses. The most applied technique used in the theses to support validity and reliability is to get expert opinion from the field, after than the most used techniques are respectively triangulation, detailing, and record keeping.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics