MODERNİZM İLE POSTMODERNİZM ARASINDA SAMUEL BECKETT

Author:

Number of pages: 428-435
Year-Number: 2016-30

Abstract

Postmodernizm, modernizm sonrası ve hatta onun ötesi bir akım olarak düşünülmektedir. Modernizm her ne kadar daha keskin çizgileri olan bir yapıya sahip olsa da postmodernizm tam tersine daha geniş, daha dağınık bir yapıyı imler. Modernizm ve postmodernizm arasındaki ayrım, sanat ve sanat yapıtları üzerindeki etkisini çok güçlü bir biçimde göstermiştir. Modernizm kalıpları ile postmodernizmin kendine özgü dağınıklığı bazı sanatçıların her iki akım arasında kalmasına neden olmuştur. Samuel Beckett bunun en temel örneklerinden biridir. Beckett’in postmodernizm içerisinde değerlendirilen Absürd tiyatroya yakın olması ama aynı zamanda oyunlarının modernist imgeler barındırması bu anlamda onun kesin olarak modernist ya da postmodernist bir sanatçı olarak değerlendirilememesine neden olmuştur.

Keywords

Abstract

Postmodernism is struggle to dilemma of modernism and it is alternative of modernism. Modernism and postmodernism has different specalities, even if modernism has strong framing, in direct contradiction postormodernism has desultory conformation. This differentation of two sides effects art studies very deeply. Samuel Beckett is one of basic example of this process. Samuel Beckett considered as close to the theater of the absurd and at the same time his plays' include modernist images. Therefore he couldn't decisively be evaluated as a modern or postmodern artist.

Keywords