ÇAĞDAŞ DÖNEMDE ROMANYA VE AZERBAYCAN ARASINDA BILIM VE EĞITIM ALANINDA IŞBIRLIĞI

Author:

Number of pages: 156-162
Year-Number: 2016-30

Abstract

Makalede modern aşamada Romanya ile Azerbaycan arasında bilimsel ve eğitim alanında ilişkilerinden bahsedilmektedir. Yıllar içinde Romanya ile Azerbaycan üniversiteleri arasında ikili ilişkiler kurulmuş, geniş deneyim alışverişi yapıldı. İkili ilişkilerden başka, çok taraflı temelde da üniversiteler arasında bölgesel işbirliği mekanizması oluşmuştur. Çok Taraflı temelde işbirliği Karadeniz Üniversiteler Ağı çerçevesinde oluşmuş ve gelişmiştir. Romanya ile Azerbaycan Bilimler akademiyaları arasında da işbirliği ilişkileri mevcuttur. Makalede özellikle şunun vurgusu yapılmaktadır: KÜA kapsamında Romanya-Azerbaycan işbirliğinin temel önceliği Avrupa eğitim sistemine entegre etmek ve Bologna sürecinin Karadeniz bölgesinde yayılması olmuştur.

Keywords

Abstract

At the present stage scientific and educational relations between Azerbaijan and Romania are mentioned in the article. Over the years, bilateral relations have been established between Romania and Azerbaijan universities, carried out an extensive exchange of experience. In addition to bilateral relations, multilateral and regional cooperation mechanism established between universities. Multilateral cooperation was established and developed within the framework of the Black Sea Universities Network. There is also cooperation between Romania and Azerbaijan Academy of Sciences. Articles made particular emphasis on the following: BUN under the Romania-Azerbaijan cooperation to integrate the priorities of the European education system and has been spreading in the Black Sea region of the Bologna process.

Keywords