GENÇLERİN SÖZEL ŞİDDETİ ÖĞRENME YOLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ

Author:

Number of pages: 144-155
Year-Number: 2016-30

Abstract

Şiddet insanlık tarihi ile birlikte var olan bir eylemdir. Şiddeti; fiziksel, sözel, duygusal (psikolojik), sosyal, cinsel ve ekonomik olmak üzere türlere ayırabiliriz. Bu çalışmada; gençlerin sözel şiddeti öğrenme yolları ve uygulama eğilimleri araştırılmıştır. Gençlerin sorunlarının çözümü için neden şiddeti tercih ettikleri, öncelikle hangi şiddet türünü uyguladıkları, şiddet davranışını nasıl kazandıkları ve şiddeti nereden öğrendikleri sorularına cevap aranmıştır. Şiddet davranışı öfkenin, hırsın, ihtirasın olduğu ve sözün bittiği yerde çözüm olarak devreye girmektedir. Bu araştırma; Türkiye şiddet haritası araştırması kapsamında Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından 2013-2014 yılları arasında 13 ilde yüz dokuz bin lise ikinci sınıf öğrencisi ile yapılan alan araştırması kapsamında elde edilen verilerden, sadece gençlerin sözel şiddetle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu verilerden hareketle gençlerin sözel şiddeti öncelikle aileden ve okuldan (öğretmen

Keywords

Abstract

Violence is an action that exists with the history of mankind. Violence can be

Keywords