KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ BAKIMINDAN KONYA

Author:

Number of pages: 20-38
Year-Number: 2016-30

Abstract

Konya tarih boyunca pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mevlana Hazretleri ve Nasrettin Hoca gibi dünya çapında tanınan iki ayrı şahsiyetin Konya’da olması, Dünyanın ilk Hıristiyan yerleşim yeri ve mabetlerinden biri olan Sille’ye ev sahipliği yapması bakımından kültür turizminde önemli başkentlerden birisidir. Ayrıca Konya’nın geleneksel el sanatları ve folklorik değerleri kültür turizminin önemli bir parçasıdır. Semah, folklor ve tasavvuf musikisi de Konya’nın başlıca folklorik değerleridir. Son yıllarda gastronomik değerleri bakımından da tanıtımı yapılan Konya olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Konya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yemek çeşitlerini içeren bir sofra kültürüne sahip olduğundan gastronomi turizmi bakımından da önemlidir. Konya yemekleri kaliteli, doyurucu ve emek bakımından ise daha yoğundur. Türkiye mutfak kültürü bakımından Dünyada ilk üç sıradadır. Konya da bu bakımdan Türkiye’nin küçük bir örneğidir. Onun için bu gastronomik potansiyelini t

Keywords

Abstract

Konya has hosted many cultures and civilizations through history. Konya has become one of the most important capitals in cultural tourism because of Maulana Hazrat and Nasreddin Hodja are being in Konya, one of the world's first Christian settlement and sanctuary to the town which is home to Siller. Konya is also an important part of traditional crafts and folk culture tourism values. Whirling dervish, sufi music and folklore are the main folkloric value in Konya. In recent years, there are also positive developments in Konya with respect to the promotion of gastronomic values. Because of Konya containing the culinary cultures of Seljuk, Ottoman and Republican era, Konya is also important in terms of gastronomy tourism. Turkey is ranked to the top three in terms of culinary culture in the world. Konya is a small example of Turkey in this regard.Therefore, it is necessary to introduce a good way to absolute gastronomic potential in terms of tourism. Today, in terms of Travel Business, t

Keywords