KİERKEGAARD’IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA “BEN” KAVRAMININ ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 436-443
Year-Number: 2016-30

Abstract

Kierkegaard’ın düşünce dünyasında ben kavramının çok önemli bir yere sahip olduğu görülür. O, ben olmayı başarabilen kişinin insan olmanın en yüce anlamına ulaşacağı inancındadır. Kierkegaard’a göre toplum bireyin kendini gerçekleştirip bir ben olabilmesi önündeki en büyük engeldir. Buradan hareketle o güruhun ruhunun olmadığını belirtir. O, kişinin ancak öznel olarak gerçek bir ben olabileceğini iddia eder. Kierkegaard, yaşadığı çağda insanların kendi benliklerinden kaçarak her türlü sorumluluktan uzak durduklarını vurgular. Ona göre her bir birey kendi hayatını kendi seçmeli, kararlarını kendisi vermeli ve hakiki anlamda bir ben olabilmenin gerektirdiği yükümlülükleri en iyi şekilde yerine getirmelidir.

Keywords

Abstract

It is seen that the concept of the self has an important place in Kierkegaard’s world of thought. He has the belief that the i

Keywords