MÜSLÜMANLARLA GAYRİ MÜSLİMLERİN BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ VE 1126’DA ENDÜLÜS’TEN MAĞRİB’E TEHCİR MESELESİ

Author:

Number of pages: 109-126
Year-Number: 2016-30

Abstract

Müslümanlar Hz. Muhammed (sav)’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicretinden itibaren siyasi anlamda hâkim güç olmaya başlamışlardır. Hz. Muhammed (sav), Medine’de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Müşrik kabilelerle adalet ve eşitlik çerçevesinde birlikte yaşama kurallarını görüşerek ‘Medine Sözleşmesi’ olarak ifade edilen bir metni imza altına almıştır. Aynı zamanda Kur’an’da Tevbe suresinin 29. ayetinde Yahudi ve Hıristiyan vb. şekilde başka dinden olanların da cizye vermeleri karşılığında Müslümanlarla aynı ülkede yaşayabilecekleri ifade edilmiştir. İşte Müslümanlar, tarih boyunca bu temel referanslara bağlı kalarak başka dinlere mensup olan insanlarla birlikte yaşamayı normal bir durum olarak kabul etmişlerdir. Müslümanlar VII. yüzyıl başlarından itibaren kısa zamanda Çin’den Atlas Okyanusuna, Sibirya’dan Afrika içlerine kadar milyonlarca kilometrekarelik alanda hâkim olmuşlardır. Bu geniş coğrafyalarda tarih boyunca yüzlerce devlet kurmuşlardır. Başlangıçtan günümüze kadar da kurdu

Keywords

Abstract

Following the migration of Prophet Muhammad (pbuh) from Makkah to Medina in 622, Muslims started to become a politically dominant power. Muhammad (pbuh) declared a document called The Charter of Medina after negotiating with Muslim, Jewish and Non-believing tribes about the rules of co-existence in justice and equality. Besides, it is decreed in the 29th verse of the Surat at-Tawba that those with other religions like Jewish, Christian and etc. can live in the same country with Muslims as long as they pay the tribute. It is through commitment to such references that Muslims have always accepted it as something usual throughout the history to live together with people from other religions. Soon after the beginning of the 7th century Muslims took control of an area of millions of square kilometres stretching from China to Atlantic Ocean, from Siberia to the inner parts of Africa. They have always lived with Non-muslims so far in all the states that they formed. Even though they have oc

Keywords