ÇANAKKALE FEVZİPAŞA MAHALLESİ’NDE ROMAN MÜZİSYEN KİMLİĞİ

Author:

Number of pages: 248-262
Year-Number: 2016-30

Abstract

Çanakkale’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve Çimenlik Kalesi civarında konuşlanan Fevzipaşa Mahallesi, tarihten aldığı miras gereği Batı Roman topluluklarına ev sahipliği yapan bir yerleşim olarak dikkat çekmektedir. Çanakkale Boğazı’nın kentleşmesiyle birlikte şehrin merkezini teşkil eden bu mahalle aynı zamanda Roman müzisyenlerin önemli bir uğrak noktasıdır. Burada müzik pratiğine bağlı olarak gelişen sosyal ve kültürel yaşamın Roman kimliğine nasıl yansıdığı sorunsalı araştırmanın dayağını oluşturmaktadır. Nitekim bu çalışmada, Çingene-Roman ikilemi ve algısından hareketle Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan müzisyen Roman kimliği üzerinde durularak buradaki müzisyenlerin benlik algılarının mahalle ve kent içindeki konumlarına, dil edimlerine ve icra kapasitelerine göre ne ölçüde değişkenlik gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bireysel görüşmeye dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış kişisel görüşme teknikleriyle mahal

Keywords

Abstract

Fevzipaşa neighborhood that is one of the oldest settlements of Çanakkale and is situated around Çimenlik Castle, as a legacy from history, being an inhabiting that has hosted the Western Roman communities, draws an attention. With the urbanization of Dardanelles, this neighborhood which is in the center of the city, is also an important stopover of Romani musicians. The research question of how the social and cultural life is reflected that is developed here depending on the practice of music, underpins of this research. As a matter of effect, in this research, on the basis of dilemma and perceptions of Gyps-Romani, standing on the Romani musician’s identity living in Fevzipaşa neighborhood of Çanakkale, is intended to determine the self-image of musicians here, according to their position in neighborhood and city, language acquisition and performance capacity, to what extend varies. In this study, is used the qualitative research based on i

Keywords