JIHAD AND WAR: DELVING INTO CONNECTIONS AND DISTINCTIONS IN THE PRIMARY SOURCES OF ISLAM

Author:

Number of pages: 220-247
Year-Number: 2016-30

Abstract

Bu makalenin amacı tanım ve anlam alanı bakımından cihad ile savaş arasındaki ilişkiyi temel kaynakları esas alarak ortaya koymak ve bu çerçeveden sonraki gelişme ve yorumları değerlendirmektir. Öncelikle cihad kavramını bağımsız bir terim olarak ele alıp inceledikten sonra onun savaş kavramı ile bağlantısı üzerinde durulacaktır. Cihad kavramının temel prensiplerini yakından inceledikten sonra bu terimin savaş kavramı ile bağlantılarını veya ayrıldıkları noktaların açığa çıkarılması çalışmamızın önemli noktalarını oluşturur. Kısacası birbirinin yerine kullanılmaktan çekinilmeyen bu iki kavramın varsayılan bu ilişkisini İslam'ın temel kaynakları ne kadar onay veriyor onun üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to explore definitional and hermeneutic connections between jihad and war in the primary sources of Islam, and to shed light at some developments related to later contestations on the subject. To begin with I shall examine the term jihad as an independent concept operating as a singular theory in its own right, then I will relate it to the doctrine of warfare in Islam. By paying a close attention to the foundational framework of jihad, I aim to uncover the extent to which jihad exhibits clear connections or distinctions definitional and theological circumscriptions of war. How do the primary sources of Islam, then, delimit the relationship between these two seemingly transposable notions?

Keywords