ERMENİ SORUNUNUN MEDENİYETLER ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONUN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Tarih, Uluslararası
Number of pages: 12-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemlerde en çok tartışılan konu dünyada yaşanan bir takım savaşların ve sorunların medeniyetlerin çatışmasından kaynaklandığı iddialarıdır. Bu iddaların aksini düşünenler de mevcuttur. Fakat tarihi gerçekler ışığında Batı medeniyeti ile Türk medeniyeti arasında geçmişten beri süregelen bir çatışmanın varlığını, Ermeni meselesinin bu çatışmanın bir ürünü olduğunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sorunun Batı-Türk medeniyetlerinin çatışmasından kaynaklandığını ispat etmek mümkündür. Tespitlerden çıkan sonuca göre, Batı devletlerinin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasındaki tutumları ve çifte standartlar politikası tamamen Batı medeniyeti ile Türk medeniyeti arasındaki çatışmadan kaynaklanır. Azerbaycan-Ermenistan çatışması Batı-Türk medeniyetleri arasındaki çatışmanın bir uzantısı olmakla birlikte aynı zamanda jeopolitik çıkarlar çatışmasının da temel sonuçlarından biridir. Çalışmada öncelikle Batı medeniyeti ile Türk medeniyeti arasındaki ilişkilerin çatışmaya varan sebeple

Keywords

Abstract

Recently, a team is undoubtedly the most hotly debated issues of the war in the world and the problems are allegedly due to the clash of civilizations. There are also those who think otherwise of these allegations. But historical facts determinations in the light of Western civilization and the Turkish civilization between the existence of a conflict that has been ongoing since the past and the conflict of the Armenian issue is a product of the problems between Azerbaijan and Armenia is possible to prove that due to the conflict of Western-Turkish civilization. According to the results on the basis of determinations, attitude and double standards in the western state of Armenia-Azerbaijan conflict policy is entirely due to the conflict between Western civilization and the Turkish civilization. Although the geopolitical interests but also an extension of the conflict between Armenia-Azerbaijan-Turkey conflict of Western civilization is one of the main consequences of the conflict. Worki

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics