TANAH'TA CİNSEL SAPKINLIKLAR

Author:

Year-Number: 2016-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri- Dinler Tarihi
Number of pages: 167-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsellik, soyunu devam ettirmek için erkek ve kadının bedensel ve ruhsal olarak birleşmesidir. Bu yüzden o, birçok toplumda ancak evlilik kurumu içerisinde ve üreme amacına yönelik olarak hoş görülür. Fakat bazen insanlar, cinselliği sadece haz odaklı yaşamak istedikleri için onu olağan sürecinin dışına çıkarırlar. Karşı cinsle yaşanması gereken bu eylem, bazen hemcinse bazen kişinin kendisine bazen de diğer canlılara yönelebilir. Bu durum, cinselliğin sapkınlık aşamasına gelmesidir. Cinsel sapıklık veya sapkınlık, genellikle toplumların kabul ettiği ilkelerin dışında bir cinsel arayıştır. Kalıtım, aile, çocukluk yaşantısı ve çevre cinsel sapkınlığın belli başı nedenleridir. Eşcinsellik, ensest, zoofili, özdoyurum, travestilik ve fahişelik ise öne çıkan cinsel sapkınlık türleridir. Acaba semitik dinlerin ilki olan Yahudilik, bu sapkınlıklara nasıl yaklaşmıştır? Yahudi kutsal metni Tanah'ta hangi sapıklıklar geçmektedir. Bu çalışmada özellikle Tanah bağlamında cinsel sapıklık türleri e

Keywords

Abstract

Sexuality is when a man and a woman are united physically and spiritually as one so as to continue their bloodline. To this respect, in most of the societies sexuality is tolerated only in marriage unions and for procreation purposes. However, since people sometimes want to just enjoy the intercourse as it is, they tend to experience it outside its ordinary process. This activity, which needs to be engaged in with the opposite sex, may be tried sometimes with the same sex, sometimes with the person himself/herself and sometimes with non-human animals. This condition turns sexuality into perversion. Sexual deviation or perversion is usually a pursuit outside the understanding of the societies’ accepted principles. Genetics, family, childhood and environment constitute the main reasons for sexual deviation. Homosexuality, incest relationship, zoophilia, masturbation, transvestism and prostitution are prominent types of sexual deviation. How does Judaism, the first of the Semitic religion

Keywords