17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE KADINLARIN EKONOMİK ALANDAKİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK OLARAK BURSA ŞER’İYYE SİCİLLERİNE YANSIYAN ÖRNEKLER

Author:

Number of pages: 93-108
Year-Number: 2016-30

Abstract

Günümüzde kadınların ekonomik hayatta yeterince varlık gösteremedikleri tartışılmaktadır. Kadınların ekonomik faaliyetlerde nasıl daha fazla yer alabilecekleri ve servet dağılımları açısından erkekler kadar etkin olabilecekleri araştırılmaktadır. Modern Dünya’da bunlar konuşulurken Osmanlı toplumunda kadınların erkekler kadar ekonomik hayatta var olduklarını söylemek nasıl yanlış ise tamamen soyutlandıklarını söylemek de yanlıştır. Bu araştırmada 17. Yüzyılda Osmanlı Devletinde kadınların ekonomik alandaki faaliyetlerine yönelik olarak Bursa Şer’iyye Sicillerine yansıyan belgeler ışığında konu başlıkları belirlenerek inceleme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The present role of women in the economic life is discussed women do not necessarily perform in economic life. The question how women can take part in economic activities more and how to give them a possibility to take an equal part with men in wealth distribution is searched. Thinking of the modern world, it would be wrong to state that women in the Ottoman society were as effective as men. But it is also wrong to say that women were completely out of economy. In this research, the activities of women in the economic life of the Ottoman Empire are examined on Bursa Court Records from the 17th century.

Keywords