YARGILAYICI METİNLERİN SÖYLEMSEL ÖZELLİKLERİ: İDDİANAMELER

Author:

Year-Number: 2016-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : DİLBİLİM
Number of pages: 40-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İddianameler hukuk metinlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Diğer hukuk metinlerinin olduğu gibi bu metinlerin de kendilerine özgü dilsel özellikleri vardır. Araştırma bağlamında, Cumhuriyet Savcıları tarafından düzenlenen İddianame metinlerinin söylemsel özellikleri ve işlevleri internet ortamından elde edilen 2455 sayfadan oluşan “Ergenekon İddianamesi” ve 1001 sayfadan oluşan “Balyoz İddianamesi” olarak adlandırılan iki örnek iddianame metni üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. İddianameyi kaleme alan, olayları aktaran savcı/lardır. Savcının söylemi ilgili mahkemeye yöneliktir. Bir “biz” sözceyi ileten kişi ve bir “siz” alıcı (yargıç/lar) bulunmaktadır. Bir sözcelem durumu mevcuttur (Sözceleyen-sözcelenen). Bu araştırmada sözceleyenin konumu nedir, sözceleyen ve sözcesi arasında nasıl bir ilişki vardır, sözce ile alıcı arasındaki etkileşim nasıldır sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın amacı bu metinlerin söylemsel özelliklerini göstermek ve iddianameleri sözcelem k

Keywords

Abstract

The indictments are an important part of the legal texts. As in other legal texts, these texts also have their own linguistic characteristics. In the research framework, we have tried to show discursive features and functions of the indictments on two sample texts, “Ergenekon Indictment”, consisting of 2455 pages, and “Balyoz Indictment”, consisting of 1001 pages, which were obtained on the internet. The indictments have been written by prosecutor/s. The speech of the prosecutor is addressed to the court concerned. There is a "we", the person who submits the speeches (the speaker) and a "you" who is the receiver (judge/s). There is a situation of utterance (enunciator - receiver). In this research, we try to seek answers to such questions as what the position of the speaker is, what kind of relationship there is between the speakers and enunciator, how the relationship is between utterance and the receiver. The aim of the research is to show the discursive features of these texts a

Keywords