MESLEKİ EĞİTİM DERSLERİ VEREN GRAFİK TASARIM BÖLÜMLERİNİN DERS İÇERİKLERİNİN PİYASADAKİ İŞ ALANLARINA UYUMU

Author:

Number of pages: 203-219
Year-Number: 2016-30

Abstract

Aldığı eğitimlerle ilgisi olmayan tasarımlar yapmaları beklenen tasarımcıların yaşadıkları sosyal ve eğitimsel sorunların varlığı yapılan araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Öğretim programlarında piyasada yaşanan sıkıntılara yönelik birçok uygulama alanlarının eğitimlerine yer verilmesi ve eğitim standardının öğretim becerileriyle birlikte piyasaya uyumlu hale getirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmada mesleki eğitim dersleri veren Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün ders içeriklerinin iş yaşamına olan (piyasadaki) uyumu ele alınmıştır. Araştırma sonucuna göre, üniversitede alınan mesleki eğitim derslerinin pratiğe dökülmesi aşamasında piyasadaki ihtiyaçları yeterince karşılamadığı, uygulamaya dayalı eğitim alanlarının eksikliğinin hissedildiği sonucuna varılmıştır. Araştırmada, fakültenin grafik bölümünden mezun olmuş ve piyasada çalışan grafik tasarımcıların yaşadıkları sorunlar belirlenmiş, yine onlardan gelen çözüm önerileri do

Keywords

Abstract

The existence of the social and educational troubles faced by the designers who are expected to make designs unrelated to the education they had taken forms the problem of our research. It is aimed to have trainings of many application areas in terms of difficulties experienced in the market -the business fields- about education programs. In this research, the compliance of the lesson contents of Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphic which gives vocational training courses with the business fields in the market is discussed. According to the result of the research, it was concluded that the vocational training courses taken at the university don’t sufficiently to the experience meet the needs of the market and it was felt that education areas based on application are deficient. In the research, the problems experienced by the graphic designers who are graduated from the faculty’s graphic design department and working in the market are determined and a conc

Keywords