HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİNDE ETİK OLMAK YA DA OLMAMAK

Author:

Number of pages: 538-548
Year-Number: 2016-30

Abstract

Halkla ilişkiler mesleğinin en önemli kısmı etik davranıştır. Bu çalışmada halkla ilişkiler uzmanlarının, meslek gruplarının ve meslek derneklerinin halkla ilişkiler meslek etiğine bakışı saptanmıştır. Halkla ilişkilerin etik sorunun özünde halkla ilişkiler uygulamalarının sahte imajlar yaratma, yanıltıcı olma ve gerçeği örtbas etme düşüncesi olsa da halkla ilişkiler mesleği etiğine verilen önem mesleğin geleceği için umut vermektedir. Diğer meslekler gibi halkla ilişkiler mesleğinde de mesleği geliştirme, meslek üyeleri arasında iletişimi, ortaklığı sağlama, mesleğin etik ve değerler çizgisinde icra edilmesini sağlama, kendi meslektaşları ve toplumdakiler için yararlı bir meslek olma, mesleği onurlu ve saygın bir konuma ulaştırma arzusu vardır. Bu amaçla halkla ilişkiler derneklerine ve meslek üyelerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle; Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin internet sayfasında yer alan halkla ilişkiler meslek etik ilkeleri, mesleki sorumluluklar ve mesleki örg

Keywords

Abstract

The most important part of public relations’ profession is ethical behaviour. In this article; the point of view on the ethical professions is determined by the group of that professions, professions foundation and public relations specialist. Even if the problem of the matter solitions of public relations bases on creating fake images, being seductive, and the idea of hiding the truth, the importance of giving the public relation ethical understanding still gives hope to the future of In public relations profession,like all others there are some desires on the profession to reach a better and an honorable situation such as developing the professions, creating the relationship and the association, making possible to work on ethical plane and values, being beneficial professions on the society and the colleagues. The public relations foundations and member of the professions have great responsibility to reach that purpose. The point of view of the public relations' experts on the p

Keywords