VERGİ YÜKÜ VE VERGİ SORUMLULUĞUNUN MÜKELLEFİYET SEÇİMİNDE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 171-184
Year-Number: 2016-30

Abstract

Çalışmamız vergi sorumluluğu ve vergi yükünün işletme ve ortaklık yapısı tercihinde etkili olduğu yönünde bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Vergi yükü farklılaşan mükellefin bu durumu bir avantaj olarak değerlendirebileceği ele alınmaktadır. Yasaların izin verdiği ölçüde kamu borçlarına karşı üstlendikleri yükümlülüğü azaltmak isteyen mükelleflerin, tercih ettikleri işletme türünün değişebileceği görülmektedir. Çalışmamızda vergileme gücünün doğrudan hissedildiği dolaysız vergi çeşitleri karşısında mükellefin vergi yükünü azaltacak alternatif seçimler bir uygulama örneği ile ele alınmaktadır. Buna göre, kanunlara aykırı olmayan ancak mükellef için vergi yükü ve vergi sorumluluğu bakımından avantajlı olarak değerlendirebildiği durumlar açıklanmaktadır. Bu amaçla faaliyet alanı ve kazanç düzeyi aynı olan mükellefin işletme türü tercihinde vergi yükü farklılaşmasının etkisi değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

This study covers an evaluation proposing that tax liability and tax burden impacts on the business and partnership structure. The point that the tax payer whose tax burden varies may consider this to be an advantage will be discussed. It is observed that the type of business preferred by the tax payers, who wish to decrease the obligations undertaken regarding public receivables as much as the laws permit, may vary. Alternative choices, which are decrease the tax burden on the taxpayer in the face of indirect taxation methods that evoke the power of taxation is discussed on a case study of a model practice. Accordingly, alternative situations that are advantageous but are not unlawful, both in terms of tax burden and tax liability for the tax payer, are clarified. For this reason, the effect of tax burden difference on the preference of business type by the tax payer, whose area of activity and income level is the same, is evaluated.

Keywords