İSTİKLAL HARBİNDE KÜTAHYA

Author:

Number of pages: 650-658
Year-Number: 2016-30

Abstract

Milli Mücadele hareketi her bakımdan çok çetin geçmiştir. İstiklal Harbinin en kritik noktalarından biride Kütahya-Eskişehir muharebeleridir. İnönü muharebelerinden sonra Türk halkı büyük bir sevinç, yaşamış orduya duyulan güven artmıştı. Artık Yunanlılara güvensizlik başlamış, Milli Hükümetin saygınlığı da yükselmişti. Yunanlılar İnönü Muharebelerin öcünü almak, Kütahya-Eskişehir üzerinden Ankara üzerine yürüyüp Türk devletine Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek istiyorlardı. Tüm bunları gerçekleştirmek amacıyla tüm gayret ve güçleriyle hazırlanmaya giriştiler. İşte bu çalışmada Kütahya-Eskişehir Muharebeleri öncesi yapılan çalışmalar, muharebelerin gelişim aşaması ve sonuçları ve özellikle de Kütahya çevresinde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Keywords

Abstract

National struggle was very tough. One of the most significant points of Independence War was Kütahya-Eskişehir Battles. After İnönü Battles Turkish people were so happy and they started to trust on army more. While National Government was gaining prestige, Greeks were losing prestige. Greeks wanted to take revenge of İnönü Battles, to move towards Ankara via Kütahya-Eskişehir and to make Turkish Government sign Treaty of Sevres. They started to prepare to achieve their goals. In this research, we studied the period before Kütahya-Eskişehir Battles, progress of the battles and their results and especially what happened near Kütahya.

Keywords