OKUL ÖNCESİ SINIFLARININ GELİŞTİRİLMESİ: KÜLTÜR MERKEZLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-29
Language : null
Konu : OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Number of pages: 178-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiği sınıflar çocukların gelişim alanlarını desteklemeye yönelik merkezler olarak düzenlenmektedir. Okul öncesi eğitim programına göre sınıflarda oluşturulacak olan merkezlerin sayısı sınıf büyüklüğüne göre belirlenir. Sınıfta olması için öncelik verilen merkezler içerisinde fen, sanat, blok gibi merkezler yer almaktadır. Bu merkezlerin yanı sıra çocukların ilgi ve merakları doğrultusunda ilgi merkezleri de oluşturulabilmektedir. Bu kapsamda çocukların kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla 12 sınıfı bulunan bir anaokulunda sınıfların içerisinde kültür merkezleri oluşturulmuş, merkezin içerisinde kültürel malzemeler yerleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu uygulamanın çocuklar üzerinde etkisini görebilmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Görüşme Formu” ile toplanmış ve 9 öğretmenle kültür merkezinin kullanımı ve çocuklar üzerindeki e

Keywords

Abstract

Classrooms that hold the preschool education activities arranged as centers supporting children’s development areas. The number of centers that will be created in preschool education program based classrooms will be according to the size of the classroom. Centers that have the priority to have a place in a classroom includes centers such as science, art, and blocks. Besides these centers, interest centers can also be created in the line of children’s interests and wonders. In this context, culture centers, which includes cultural materials, were created in classrooms at a kindergarten that has 12 classrooms for the purpose of supporting children’s cultural development. Observation and interview methods of qualitative research methods were used for the purpose of seeing this effectuated practice’s effects on children. The data were collected with the “interview form” that is created by researchers, and the interview that was intended for the usage of the culture center and its effect

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics