ÂŞIK OVA'DAN DERLENEN DELİ BORAN ADLI HALK HİKAYESİ ÜZERİNE DİL İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2016-29
Number of pages: 105-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada önce kısaca ağız çalışmalarının önemi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Gökçayır köyünden Âşık Ova'dan derlenen halk hikayesi üzerine ses ve biçim bilgisi çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda Gökçayır köyü ve dahil olduğu ağız bölgesi ve derleme yapılan Âşık Ova hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Derleme ve derleme yapılan kişi hakkında daha önce Osmaniye, Düziçi, Gökçayır Âşıklarından Âşık (Mehmet) Ova ve Ondan Derlenen Deli Boran Hikayesi Üzerine adlı makalede bilgi verildiği için bu bilgilerin tekrar edilmesine gerek duyulmamıştır. Daha sonra derlemeden hareketle ünlüler ve ünsüzlerle ilgili ve de biçim bilgisel bazı tespitler dile getirilmiştir. Derlemede görülen ses olayları, sebepleri ve bölge ağzına has özellikler belirtilmiştir. Bu tespitler ölçünlü dilden farklılık gösteren hususlar üzerinden yapılmıştır. Türkiye Türkçesi yazı dilinde de aynı şekilde görülen özellikler üzerinde durulmamıştır. Aynı zamanda derleme de o makalede yayım

Keywords

Abstract

In this study, firstly, short information was given about the importance of dialect studies. Later, study of phonetics and morphology was done on the folktale collected from Aşık Ova from Düziçi district of Osmaniye province. In this regard, short information was given about Gökçayır village and the dialect region in which it is included in and Aşık Ova. Since information was given about the collection and the person from whom collection was done in the article called Aşık (Mehmet) Ova from the popular poet-singers (Aşık) of Osmaniye, Düziçi, Gökçayır and the folktale called Deli Boran collected from him, it was not found necessary to give again this information. Later, with reference to the collection, some determinations related to vowels and consonants and some morphological determinations were mentioned. In the collection, encountered sound events, their reasons and unique properties of the regional dialect were stated. These determinations were made through aspects differing from

Keywords