FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMİ OLARAK EVA İLE BİST’DE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2016-29
Number of pages: 520-537
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel finansal performans ölçütlerinin hesaplamalarında sermaye maliyetinin dikkate alınmaması, hatalı finansal kararların verilmesine sebep olabilmektedir. Bu tip hataları ortadan kaldırmak amacıyla sermaye maliyetini dikkate alarak finansal performansı, vergi sonrası net faaliyet karı ile bu karın elde edilebilmesi için ihtiyaç duyulan varlık yatırımları ve bu varlıklara yapılan yatırım maliyeti (ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti) unsurlarına bağlı olarak ölçen “Ekonomik Katma Değer” (EVA) kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada BİST’de işlem gören bankaların “Net Kar” ve net karın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olan “EVA” değerleri karşılaştırılmıştır. Böylece bu bankaların gerçek başarı ölçütleri, EVA & Dönem Net Karı ve Özkaynak Karlılığı & EVA/Özkaynak karşılaştırması yapılarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

It has could lead to incorrect financial decisions due to ignoring of the capital cost in the calculation of the traditional financial performance measures. In order to eliminate these types of errors, EVA “Economic Value Added” has been used as depending on elements which are financial performance, net operating profit after tax, investments in assets needed to achieve this profit and the investment costs to these assets (the weighted average cost of capital) by taking into account the cost of capital. In this study, the net profits of banks traded on BİST and EVA values revealing true face of this profit have been compared. In this sense, it has presented the real success criteria of these banks by performing the comparison EVA & Net Profit and Return on Equity & EVA/ Equity.

Keywords