“BİR YUMURTANIN ÖTESİNDE”: HATAY SAMANDAĞ’DA ARAP TOPLULUKLARI ARASINDA OYUN, ETKİ VE GÜÇ

Author:

Year-Number: 2016-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SOSYAL ANTROPOLOJİ
Number of pages: 295-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hatay, Türkiye-Suriye sınırında yer alan etnik ve dini çeşitliliği ile bilinen bir şehirdir. Kent, hem dilsel hem de tarihi kültürel yönlerden benzer özellikleri paylaşan Alevi Arap ve Hıristiyan Arap azınlıklara ev sahipliği yapar. Hıristiyanlar için Paskalya ve Aleviler tarafından Hıristiyanlardan iki hafta önce kutlanan “Eid el Sabataj” yarışma ve oyun havasında geçen ve yumurta kırma etkinliği de içeren iki kutsal bayramdır. Bu makale çalışması, cinsiyete dayalı oyun söylemleri içeren iki farklı dini bayramı ve Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Hıristiyan Arap ve Alevi Arap toplulukları arasındaki birbiri içine geçen güç, oyun ve davranışların etkilerini incelemektedir. Çalışmada Hıristiyan Arap ve Alevi Arap topluluğunda iki dini bayramdaki anlatılar ve oyun ele alınmaktadır. Araştırmada, 2015 yılı içerisinde katılımlı gözlem yoluyla her iki topluluktan hedef gruplarla gerçekleştirilen görüşmelerden ve saha incelemelerinden elde edilen etnografik bilgiler fenomenolojik yaklaşım yoluyl

Keywords

Abstract

Hatay, which is a province on the Turkish-Syrian border, is renowned for its ethnic and religious

Keywords