TEK PARTİ DÖNEMİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KONGRESİ (10-18 Mayıs 1931)

Author:

Number of pages: 39-71
Year-Number: 2016-30

Abstract

Ulusal nitelikli bir devletin oluşum sürecini belirlemede önemli rol oynayan Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu 9 Eylül 1923 tarihinden iktidarı kaybettiği 14 Mayıs 1950 tarihine kadar geçen süre içerisinde ülkenin tek hükümet partisi olmuştur. Bu uzun dönemde ülkede yaşanan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, CHP’nin örgütsel, ideolojik ve kadro yapısında önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda CHP, Türkiye’nin karşılaştığı ekonomik ve siyasi sorunların çözümlenmesi ve ülkede otoritenin yeniden tesisi amacıyla, 1931-1935 yılları arasında bir takım tedbirler geliştirmiştir. Bu tedbirleri parti prensipleri olarak ortaya koymuş; geliştirdiği ulusal ideolojik yaklaşımlarla sorunları çözümlemeye çalışmış; parti ideolojisini, devlet ideolojisi haline getirmiştir. Devlete ve bütün Türk toplumuna mal edilen prensiplerini, hukuki bakımdan da güvence altına almıştır. CHP’nin Tek Parti olarak iktidarını koruması ve sürdürmesi bağlamında geliştirdiği ideolojiler ve yö

Keywords

Abstract

The CHP, in the so-called period, developed measures in order to solve the economic and political problems faced by Turkey and to reestablish the authority in the country. It put forward these principles as Party’s principles, sought to solve questions through developing national ideological approaches, and made the Party’s ideology state’s ideology. It also legally secured its principles peculiar to the state and to the whole Turkish society. The study on the topic of “the Republican Public Party’s étatism in the context of 1931 and 1935 congresses” had been done regarding the ideologies and methods developed by the Republican Public Party (CHP) to protect and continue to maintain its power between the years 1930 and 1937 in Turkey. In the study, equalization process of Single Party to the state was specified by examining the 1931 CHP congresses in the context of pre-congresses and post-congresses developments.

Keywords