CEYHAN HAVZASI’NIN KURAKLIK DURUMU VE EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-29
Number of pages: 503-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İklim değişiminin önemli sonuçlarından biri olan kuraklık, dünyanın birçok bölgesinde üzerinde önemle durulan çevresel sorunlardan biridir. Bu açıdan kuraklık konusunda farklı disiplinler çeşitli teknikler kullanarak kuraklığın izlenmesi noktasında önemli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma alanının da içerisinde yer aldığı Ceyhan nehrinin oluşturduğu Ceyhan Havzası, önemli bir tarımsal potansiyele sahip geniş sahalarının yer aldığı bir bölgedir. Özellikle bölgedeki tarımsal faaliyetlerin hava olaylarıyla olan sıkı ilişkisi nedeniyle kuraklık bölgede ciddi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada, Ceyhan Havzası’nın iklimi uzun yıllar birçok araştırmacı tarafından sıklıkla kullanılan tekniklerle belirlenmiştir. Ayrıca uzun yıllar çalışma alanındaki istasyonların kuraklık eğilimleri ve kuraklık durumları Standardize Yağış ve Aridite İndeksiyle ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre; havzanın kuzeyinde yer alan Elbistan ile güneyinde yer alan Kozan ve Ceyhan yarı kurak v

Keywords

Abstract

Drought is one of the important results of climate change. People elaborate about this environmental issue in the many regions of the World. When viewed from this aspect, different disciplines are doing important studies by using various techniques about drought issue in the point of the drought tracing. Our working area is around Ceyhan River and Ceyhan Basin. This working area has a large and important agricultural field. The potential of this area for agriculture is pretty high. Especially drought effects in ill part in this area. Because all crops of this area related to weather conditions. The climate of Ceyhan Basin has determined by different techniques and with the help of so many researchers for the last years about this study. The drought tendency and drought circumstance of the working area stations are revealed by standardize rain and Aridity İndex. Elbistan locates on the North side and Kozan locates on the South side of the basin and also Ceyhan are confirmed as ready pla

Keywords