SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTESİ KULLANIMLARI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Number of pages: 316-330
Year-Number: 2016-27

Abstract

Siyasal partilerin bireylerle etkileşiminde internet önemli bir iletişim ortamı haline gelmiştir. Web siteleri ise seçmenin bilgilendirilmesinde partiler için kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple günümüzde siyasal iletişim faaliyetleri açısından internet ve web sitelerine düşen rol büyüktür. Bu makalenin amacı, siyasal iletişim sürecinde TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin (Ak Parti, CHP, MHP, HDP) web sitesi kullanımlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu bağlamda makalede öncelikle yeni medya teknolojileri, internet, web siteleri, siyasal iletişim ve siyasal partiler kavramları genel hatlarıyla açıklanmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise siyasal partilerin web sitesi kullanımlarının betimsel analiz sonuçları ortaya çıkarılmış ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The internet has become a significant communication environment on interaction with i

Keywords