TARIK BUĞRA’NIN GENÇLİĞİM EYVAH ADLI ROMANINDA ANOMİ

Author:

Number of pages: 210-219
Year-Number: 2016-28

Abstract

Tarık Buğra’nın Gençliğim Eyvah adlı romanı, yakın tarihten izler taşıyan bir dönem romanıdır. Toplumu bütünüyle kuşatan anarşinin sebepleri üzerine eğilen roman, simgesel vurgular eşliğinde ele aldığı dönemi eleştirel bir bakışla yorumlar. Romanda bireysel davranış sapmaları, kitlesel suç hareketleri ve toplumsal şiddet çeşitli yönleriyle ele alınır. Bu bağlamda roman, Emile Durkheim’in gündeme getirdiği ve daha sonra çeşitli yaklaşımlarla geliştiren anomi kavramının izlenebileceği bir alan oluşturur. Bundan hareketle makalede, Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı anomi evrelerinin Buğra’nın romanına yansıması üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Tarık Buğras’s Gençliğim Eyvah novel is an era novel which receives traces from recent history. The novel that focus on the anarch which encircle completelty the society, intreprete the era with a critical view by the symbolic accents. I

Keywords