KAZAK-TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE (DASTARHAN) GASTRONOMİ

Author :  

Year-Number: 2016-29
Language : null
Konu : Gastronomi-Mutfak Kültürü
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk ve Kazak töre ve geleneğinin vazgeçilmez karakteristik özelliklerinden birisi konuğu iyi karşılamak ve ağırlamaktır. Kazak mutfağı göçebe mutfağından etkilenerek oluşan “Dastarhan” sofra kültürü ortaya çıkmıştır. Dastarhan da bulunan çorbalardan sorpa, kesbe koje, nevruz koje ve kelle-paça çorbaları ile ana yemek olarak da en çok et ve süt çeşitlerini içeren yemeklerden oluşur. Ancak etin Kazak sofrasındaki yeri önemlidir. Et kaynağı olarak koyun, keçi, deve, sığır, kuzu, erkeç, kuş ve balıktan oluşur. Bunun yanında yaban atı, geyik, tavşan etleri de tüketilmektedirler. İlerleyen dönemde yerleşik hayata geçişle birlikte, tahıl ürünleri, sebze, meyve, balık, su ürünleri, pilav ve hamur işleri de mutfakta yer almıştır. Dastarhan sofrasında içecek olarak önce kımız, şubat veya ayran ikram edilir. Kısrak sütünden üretilen kımız ve deve sütünden üretilen Şubat önemlidir. Ayran ise koyun sütünden üretilen lezzetli bir içecektir. Birlikte yemek, Kazak mutfak kültüründe birleştirici bir u

Keywords

Abstract

One of the essential characteristics of tradition of the Turkish and Kazakh customs is well meet the guests. Kazakh cuisine culture namely "Dastarhan" emerged by composing the inspiration of nomadic cuisine. Dastarhan occurs from the soups such as Sorpe, Kesbe, Neuwruz and head-trotters Kojes, and also with main dishes with more meat and milk types. However, the place of meat is important in Dastarhan. The source of meat are sheep, goats, camels, cattle, birds and fish. Besides those wild horses, deer, rabbit meat are also consumed. With the transition to settled life in the coming period, grain products, vegetables, fruit, fish, seafood, rice and pastries also took place. Kımız and Subat or ayran is served as beverage in a dastarhan table. Kımız is made from mare's milk and Subat is produced from camel's milk is very important. Ayran is a delicious drink made from sheep's milk. Eating together is a unifying element in Kazakh culinary culture. Today, the role of private dining table in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics